dinsdag 24 maart 2015

Seminar Innovatiemanagement vanuit een octrooi, fiscaal en technologisch perspectief


Tegema
DeltaPatents
Baker Tilly Berk


Tegema, DeltaPatents en Baker Tilly Berk,  organiseren op 21 mei 2015 om 16.00 uur een seminar Innovatiemanagement.

 Innovatiemanagement wordt bekeken vanuit een octrooibeschermings-, fiscale- en technologische invalshoek. Octrooibescherming kan van belang zijn voor uw bedrijf. Naast het claimen van alle fiscale faciliteiten zoals de innovatiebox en de research & development aftrek op uw activiteiten is  er meer mogelijk dan u wellicht denkt. Technologie Roadmapping speelt daarbij een belangrijke rol. DeltaPatents, Baker Tilly Berk en TEGEMA nemen u mee in deze wereld. Aan de hand van praktische voorbeelden en advies gaat u zien dat fictie werkelijkheid kan worden. Een evenement dat R&D directeuren/managers en andere geïnteresseerden niet mogen missen!

Technologie Roadmap

De Brainportregio kenmerkt zich door nauwe samenwerking in ontwikkelingsconsortia. Voorwaarden voor samenwerking zijn onderlinge complementariteit en onderscheidend vermogen. Daarom is het belangrijk dat bedrijven niet allemaal tegelijk aan dezelfde technologieën werken. Roadmapping heeft zijn intrede gedaan en kan daarbij ondersteunen. Een bedrijf dat investeert in zijn eigen Technologie Roadmap kan aanspraak maken op fiscale stimuleringsregelingen, zoals de innovatiebox. Het vastleggen van intellectuele eigendomsrechten kan hierbij van belang zijn, zelfs indien ontwikkelingen in opdracht van derden wordt uitgevoerd.

Octrooibescherming

Veel bedrijven zijn skeptisch ten aanzien van octrooibescherming vanwege de gerelateerde kosten, of omdat men het al jaren zonder doet of de baten niet kent. De baten lijken vaak niet op te wegen tegen de kosten. Maar wat als uw concurrenten wél hun innovaties beschermen en uw bedrijf niet? Wat zijn dan de risico’s voor uw bedrijf? Octrooien kunnen de winstgevendheid van bedrijven doen toenemen door een innovatieve uitstraling, een groter marktaandeel waarborgen of inkomsten uit licenties genereren. Het is daarom niet zozeer de vraag of uw bedrijf zijn innovaties wel of niet moet beschermen. De werkelijk belangrijke vraag is of uw bedrijf er goed over heeft nagedacht vanuit de kosten/batenanalyse en het risico-perspectief.


Fiscale faciliteiten ter bevordering van innovatie

De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2020 tot de mondiale top vijf van kenniseconomieën te behoren. Daarom zijn er diverse fiscale regelingen geïntroduceerd om ontwikkeling binnen ondernemend Nederland te stimuleren, waarbij de focus ligt op technische innovaties.  Zo kan de RDA-regeling leiden tot een aftrek van 40% over de kosten en investeringen voor R&D-activiteiten. Daarnaast kunnen bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten een korting claimen op de af te dragen loonheffing op de loonkosten op basis van de WBSO. Deze WBSO-regeling vormt tevens het toegangskaartje tot de Innovatiebox, waardoor over de winsten geen 20-25% vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald, maar slechts 5%. Zeker een combinatie van deze regelingen levert een serieuze belastingkorting op!

Waar en wanneer?

U bent van harte welkom bij Tegema, Science Eindhoven Park 5080 te Son, op 21 mei 2015 om 16.00 uur. Aanmelden voor dit seminar kan bij info@deltapatents.com

1 opmerking :

 1. Onze informele agenda:

  Welkom met koffie/thee om 16.00 uur.

  Aanvang presentaties 16.30 uur met eind rond 17.30 uur.

  Daarna panel discussie en borrel, tot ca 18.30 uur.

  Tot ziens op 21 mei!

  Het wordt op prijs gesteld als u zich aanmeldt voor met een emailtje naar info@deltapatents.com

  BeantwoordenVerwijderen

Statcounter