vrijdag 5 april 2019

President van EOB vindt verwijzing naar Grote Kamer van Beroep over plant-octrooien gerechtvaardigd en noodzakelijk


In de laatste bijeenkomst van de Administraive Council van het EOB heeft de President van het EOB zijn mening geuit dat verwijzing naar Grote Kamer van Beroep over plant-octrooien gerechtvaardigd en noodzakelijk is in het licht van de rechtsonzekerheid die is ontstaan door beslissing T 1063/18 (zie ook hierhier en hier.). 

Het EOB heeft hierover op vrijdag 29 april 2019 een nieuwsbericht op de EOB website geplaatst.
Volgens het persbericht is het doel van de verwijzing is om een opinie te krijgen van de Grote Kamer van Beroep van het EOB over de octrooieerbaarheid van 'plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process' (planten of dieren exclusief verkregen door middel van een essentieel biologisch process), waarbij de recente ontwikkelingen in het rechtsgebied worden meegewogen (interpretaties en uitspraken van de Europese Commissie, de EU Council, Europees parlement en EOB's Administrative Council over de interpretatie van het Europees Octrooiverdrag en de EU Biotech Richtlijn, welke -volgens het nieuwsbericht- alle concluderen dat deze gevallen niet octrooieerbaar zouden moeten zijn).

Het voorstel van de President kreeg volgens het nieuwsbericht brede en overweldigende steun van bijna alle lidstaten van het Europees Octrooiverdrag. President António Campinos kondigde aan dat het EOB snel over zal gaan tot het indienen van de verwijzing. Het EOB streeft naar een volledig en snel herstel van de rechtszekerheid in het belang van de gebruikers van het Europees octrooisysteem en het algemene publiek.

Update 7 april: het EOB heeft in een nieuwsbericht meegedeeld dat de President op vrijdag 5 april sw vragen heeft gesteld aan de Grote Kamer van Beroep - zie hier.

Zie verder  Artikel 53(b) EOVRule 28(2) EOV, G 2/12 en G 2/13 T 1063/18 

Foto"Peppers" (paprikas) door Melvin "Buddy" Baker van Flickr onder CC BY 2.0 licentie (ongewijzigd).

dinsdag 19 maart 2019

Volgens Minister van Landbouw is EOB bereid een juridische procedure te starten over plant-octrooien


Tijdens het algemeen overleg in de tweede kamer heeft de Minister van Landbouw, mevrouw Schouten een reactie gegeven op de beslissing van de kamer van beroep van het Europees octrooi bureau in T 1063/18. We blogde daar al eerder over hier en hier.

Het gaat om de interpretatie van Artikel 53(b) EPC die octrooien verbiedt voor 'essentially biological processes for the production of plants or animals' (essentieel biologische processen voor de productie van planten of dieren). Volgens Rule 28(2) EPC valt daar ook onder 'plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process' (planten of dieren exclusief verkregen door middel van een essentieel biologisch process).

In de verrassende uitspraak T 1063/18 besloot een kamer van beroep onder meer dat Rule 28(2) ongeldig is. Het gevolg daarvan is dat octrooien op planten die exclusief verkregen zijn door een essentieel biologisch proces soms toch mogelijk zijn. Een interpretatieve mededeling van de Europese Commissie wordt buiten beschouwing gelaten omdat die geen 'legal authority' heeft.

De minister vindt de uitspraak teleurstellend. Volgens Minister Schouten: "Wij vinden dat octrooien op klassieke plantveredeling niet mogelijk zouden moeten zijn. Ik schaar mij achter de interpretatieve mededeling van de Europese Commissie, die duidelijk maakt dat het bij de totstandkoming van de richtlijn nooit de bedoeling is geweest van de Europese wetgever dat de producten van traditionele veredeling octrooieerbaar zijn."

De minister gaat vragen of andere lidstaten zich ook willen uitspreken over de uitspraak, zowel binnen de EU als binnen het EOB. Daarnaast is er de hoop dat de president van het EOB een procedure start over deze kwestie bij de Vergrote Kamer van Beroep van het EOB. "Het EOB heeft al aangegeven hiertoe bereid te zijn.", volgens de minister.

Daarnaast zou het Hof van Justitie van de Europese Unie via een prejudiciële vraag verzocht kunnen worden om zich over de geldigheid van de interpretatieve verklaring uit te laten.

Foto door Anthony (InspiredImages) via PixaBay onder de Pixabay License

maandag 18 maart 2019

Qualcomm wint octrooi-inbreuk zaak tegen Apple


In de octrooizaak tussen Qualcomm  en Apple is uitspraak gedaan. Apple zou inbreuk maken op drie patenten van Qualcomm, en is veroordeeld tot het betalen van 31 miljoen dollar schade. 

Apple had gesteld dat één van de octrooien nietig is omdat niet de juiste uitvinders op het octrooi stonden. Volgens Apple had Arjuna Siva, toendertijd een Apple medewerker, bij de uitvinders genoemd moeten zijn. Een serieuze klacht, want in Amerika is het niet juist noemen van de uitvinders een nietigheidsgrond. Maar de jury ging er niet in mee.

De volgende zaak tussen de twee partijen staat al weer op de rol voor April. De royalty's van Qualcomm zijn een percentage van de verkoopprijs van de telefoon, niet van de prijs van de chip waar de technologie in zit. Volgens Apple  is dat illegaal.


Image by pasja1000 from Pixabay obtained under the Pixabay License

dinsdag 12 maart 2019

EPO publiceert jaarverslag over 2018


EPO heeft cijfers gepubliceerd over Europese octrooien en octrooiaanvragen in 2018 (pdf). Nederland springt er op een paar plekken uit. In het lijstje 'Ratio per million inhabitants based on European patent applications' staat Nederland op de tweede plaats, direct na Zwitserland. Er werden in Nederland, 416 aanvragen ingediend per miljoen inwoners. In absolute aantallen, staat Nederland op de achtste plek, na de US, Duitsland, Japan, Frankrijk, China, Zwitserland en Korea.

Dat Zwitserland en Nederland het relatief goed doen betekent overigens niet noodzakelijk dat in die landen veel innovatief onderzoek plaatsvindt. Er is geen verplichting dat een aanvraag voor een Europees octrooi wordt ingediend vanuit het land waar het onderzoek is gedaan.

Het bedrijf met de meeste indieningen was Siemens, gevolgd door Huawei, Samsung, LG, United Technologies en Royal Philips. Grote bedrijven waren samen goed voor 71% van de aanvragen.

De meeste octrooi aanvragen (patent applications) waren voor medische technologie, gevolgd door digitale communicatie en computer technology. Zie ook nu.nl en europa-nu.nl.woensdag 6 maart 2019

Apple koopt octrooien op van Lighthouse AI

Apple heeft octrooien overgenomen van Lighthouse AI. Lighthouse AI kondigde in december 2018 aan dat het zijn activiteiten stopzette.

Apple heeft de volgende verleende US patenten overgenomen: 

US 9396400: "Computer-vision based security system using a depth camera"
US 9965612: "Method and system for visual authentication"
US 10009554: "Method and system for using light emission by a depth-sensing camera to capture video images under low-light conditions "

Het is niet bekend of welke plannen Apple heeft met deze octrooien. 


dinsdag 5 maart 2019

Nieuwe rechtszaak tussen Appel en Qualcomm over modem technologie

Gisteren was in San Diego de eerste dag van een rechtszaak tussen Qualcomm en Apple. Qualcomm beweert dat Apple inbreuk maakt op drie van zijn patenten. Het probleem zou zitten in onderdelen die Apple van Intel betrekt, met name het modem van de telefoon.  In een eerdere procedure heeft de Amerikaanse International Trade Commission al, voorlopig, bepaald dat Apple een van de octrooien heeft geschonden. Het is goed mogelijk dat de federale rechter in San Diego tot een ander oordeel komt maar het is geen goede uitgangspositie voor Apple.

Een van de drie patenten is US 9535490.  Hoewel de vroegste datum voor dit octrooi uit 2013 stamt heeft dit octrooi toch een mooie brede claim gekregen op modem technologie. Het beschrijft de communicatie tussen een processor voor de modem en een processor voor applicaties. Dit is de hoofdclaim.

1. A mobile terminal comprising: 
-    a modem timer; 
-    a modem processor, the modem processor configured to hold modem processor to application processor data until expiration of the modem timer; 
-    an application processor; 
-    an interconnectivity bus communicatively coupling the application processor to the modem processor; and the application processor configured to hold application processor to modem processor data until triggered by receipt of the modem processor to application processor data from the modem processor through the interconnectivity bus after which the application processor to modem processor data is sent to the modem processor through the interconnectivity bus responsive to the receipt of the modem processor to application processor data from the modem processor through the interconnectivity bus. 


vrijdag 20 januari 2017

Geen vertaling meer nodig voor Europese octrooien in België

Sinds 1 januari 2017 is het in België niet meer nodig om een vertaling van een Europees octrooi in te dienen. Alleen voor Engelstalige Europese octrooien die voor 1 januari zijn verleend, gewijzigd of beperkt is nog een vertaling nodig. Voor Europese octrooien die in het Frans of Duits zijn verleend was al geen vertaling nodig, aangezien het Frans en het Duits officiële talen van België zijn. De meeste Europese octrooien worden echter in het Engels verleend.

Voor octrooiaanvragers wordt het nu aanzienlijk goedkoper om hun (Engelstalige) Europese octrooi in België te laten registreren. Het maken en registreren van een vertaling in België kostte ongeveer €2000, afhankelijk van de lengte van de octrooitekst. Die kosten worden nu uitgespaard!

DeltaPatents kan uw Europese octrooi nu tegen beperkte kosten in België laten gelden (binnen een termijn van enkele maanden na verlening van het octrooi). Vraag vrijblijvend naar een offerte!

Statcounter