donderdag 9 april 2015

Volgens IMF: octrooisysteem moet versterkt voor herstel groei

Productie blijft achter bij voorspellingen gedaan voor de financiële crisis. Bron: IMF


Volgens het IMF is de potentiële productiegroei afgenomen sinds de financiële crisis. De potentiële productie groei bepaalt hoe snel een economie kan groeien zonder dat inflatie toeneemt. Volgens de studie in World Economic Outlook rapport van april 2015 hebben veel economieën een lagere groei in hun productieve capaciteit, en kan dat de stijging van de levensstandaard vertragen.


Het rapport stelt dat de potentiële productiegroei nog wel kan toenemen doordat de effecten van de crisis verdwijnen maar dat hij door vergrijzing onder het niveau van voor de crisis zal blijven. Zonder beleidsmaatregelen om innovatie aan te moedigen zal er een lagere economische groei blijven.

Volgens het IMF is beleid nodig dat innovatie bevordert; Dit kan gedaan worden door het octrooi systeem te versterken en versnelling van belastingvoordelen en subsidies.

Op dit gebied is Nederland al behoorlijk actief. Nederland heeft twee octrooisystemen. Een eigen octrooisysteem via de rijksdienst voor ondernemend Nederland. Daarnaast neemt Nederland ook deel aan het Europese octrooisysteem. Het is de verwachting dat Nederland ook zal meedoen met het eenheidsoctrooi (unitary patent). Bovendien kunnen innoverende Nederlandse bedrijven een belastingvoordeel halen uit innovatie via de octrooibox.

Op 21 mei 2015 organiseert DeltaPatents, samen met Tegema, en Baker Tilly Berk, een seminar Innovatiemanagement waarin onder meer de belastingvoordelen van octrooien behandeld worden.


Grafiek is overgenomen van IMF, World Economic Outlook (WEO), Figure 3.1

Geen opmerkingen :

Een reactie posten

Statcounter