dinsdag 17 maart 2015

Van Gijzel pleit voor samenwerking bedrijven in nieuw octrooibureauBrainport Innovatie Campus

Burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven pleit voor een nieuw octrooibureau dat zijn deuren zou moeten openen op de nieuwe Brainport Industrie Campus, de 'BIC'. 

De BIC is beschreven als een toekomstdroom waar alle collega’s en concurrenten om de hoek in de Nederlandse maakindustrie moeten komen. Nog niet zo lang geleden is Eindhoven door het zakenblad Forbes uitgeroepen tot de meest innovatieve stad ter wereld. De Brainport Industrie Campus kan er voor zorgen dat het Eindhoven een innovatief centrum blijft.

Naast de bedrijven zelf zouden er ook nieuwe samenwerkingsvormen moeten komen; Bijvoorbeeld door cleanrooms en onderzoeksfaciliteiten te delen. In een speech op het octrooicentrum stelde burgemeester Van Gijzel voor dat daar ook een apart BIC-octrooibureau bij zou moeten komen.


Het BIC-octrooibureau zou het MKB werk uit handen moeten nemen op gebied van octrooien door octrooien gezamenlijk te realiseren. Van  Gijzel zegt zelf: "Ik weet niet hoe het eruit moet gaan zien, maar zie het als een samenwerking tussen Brainport, de gemeente en de bedrijven zelf."

Samenwerking tussen bedrijven op octrooigebied kan inderdaad een heikel punt zijn. Voordat een samenwerking van start gaat wordt vaak vergeten om goede afspraken te maken over het intellectueel eigendom. Bijvoorbeeld, wie wordt de eigenaar van het nieuwe octrooi en wie gaat de octrooiprocedure betalen. 

Daarnaast moeten er tijdens het leven van een octrooi beslissingen genomen worden. In welke vorm kan het octrooi verleend worden? Gaan we door met deze aanvrage? Verlenen we licenties, en zo ja, onder welke voorwaarden. Samenwerkingen die op technisch gebied goed verliepen kunnen in de juridische procedure een stuk stroever blijken.

Wellicht kan het BIC-octrooibureau een bijdrage leveren aan informatie op dit gebied.

Foto is overgenomen uit Bedrijvigheid in Brainport Park.


Geen opmerkingen :

Een reactie posten

Statcounter