maandag 27 juli 2015

Gebruik Databank Octrooilicenties nog beperkt


Op 11 november 2014 lanceerde Octrooicentrum Nederland de Databank Octrooilicenties. Nu, 8 maanden later,  wordt de database nog niet heel intensief gebruikt, zoals hieronder blijkt.
 
Houders van een Nederlands octrooi of aanvragers van een Nederlands octrooi die een licentie op hun octrooi aan derden willen verlenen kunnen hun octrooi of octrooiaanvrage in deze databank laten registreren. Ook houders van een Europees octrooi dat in Nederland is gevalideerd kunnen via deze weg aan het publiek laten weten dat zij licentiebereid zijn. Uit de manier waarop deze databank is opgezet, kan geconcludeerd worden dat dit vooral een gratis service van Octrooicentrum Nederland is die octrooihouders / -aanvragers met licentiebereidheid aan potentiële licentienemers probeert te koppelen zonder verdere bijzondere rechten en plichten. Een soort van databank met technologie-contactadvertenties dus.
Zoals gemeld, de databank heeft voor de octrooihouders / -aanvragers en voor het publiek zo goed als geen rechtsgevolgen. Als octrooihouder / -aanvrager toon je je bereidheid, maar je bent niet verplicht een licentie te geven als iemand je voor een licentie benadert, zeker niet als je niet tot de gewenste deal kunt komen. En dit betekent ook dat iemand die via de databank een octrooihouder vindt er niet direct op mag rekenen dat hij ook de licentie kan verkrijgen. In een aantal Europese landen krijgen octrooihouders korting op de jaartaksen indien zij hun licentiebereidheid laten registreren, maar voor dit systeem is in Nederland niet gekozen.

De databank is nu zo'n 8 maanden online en het leek mij interessant eens te gaan zoeken in deze databank. Indien het trefwoord "*" ingetypt wordt verschijnen er 368 resultaten, waaruit ik concludeer dat er voor 368 octrooien/octrooiaanvragen de licentiebereidheid geregistreerd is. Op de website "feiten en cijfers over octrooien" blijkt dat er in Nederland zo'n 160.000 nog levende octrooirechten zijn - 368 lijkt daarbij in het niet te vallen.

De databank heeft ook voor de verschillende octrooien en octrooiaanvragen een technologiegebied geregistreerd. Vervolgens levert het zoeken op "*" per technologie het volgende aantal resultaten:


bouwkunde / infrastructuur75
chemie44
energie / milieu99
ICT / Telecommunicatie73
levensbehoeften / huishouding71
life science / biotechnologie33
processen en bewerkingen110
transport (middelen + voorzieningen)105

In sommige gebieden lijkt de licentiebereidheid beperkt, zoals in de chemie, life science en biotechnologie. Het wonderlijke is trouwens wel dat de som van deze getallen groter is dan 368 - waarschijnlijk worden sommige octrooien of octrooiaanvragen tot meerdere technologiegebieden gerekend.

Ik ben ook even door de lijst "energie / milieu" gelopen. Ik was nieuwsgierig naar de namen van de octrooihouders. Weinig namen deden een belletje rinkelen. Waarschijnlijk in hoofdzaak relatief kleine bedrijven - in ieder geval zo goed als geen bekende grote bedrijven. De naam "Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland" (ECN) kwam wel vaak voor in dat rijtje. Het specifiek zoeken op deze naam levert 50 resultaten. Klaarblijkelijk is de databank erg interessant voor een onderzoeksinstituut dat, in plaats van het verkopen van concrete producten, vooral technologie aan de man moet brengen. Veel van deze geregistreerde octrooien van ECN gaan over zonnecellen. Dus, mocht u zonnecellen gaan produceren en zoekt u naar technologie die u kunt licenseren: ga zoeken in de Databank Octrooilicenties, maar besef wel dat er nog duizenden andere octrooirechten die niet in de databank staan maar mogelijk wel relevant zijn voor het produceren (en verkopen) van zonnecellen.Foto "Solar Mosaic" van Scott Robinson verkregen via Flickr onder een CC-By 2.0 licentie  (foto is ongewijzigd).

Geen opmerkingen :

Een reactie posten

Statcounter