maandag 13 juli 2015

Italië wil alsnog bij Unitary patent


Italië heeft de EU gevraagd om alsnog toe te treden tot het eenheidsoctrooi (unitary patent). Door deze stap is het waarschijnlijk dat eenheidsoctrooien ook in Italië zullen gelden.

Op dit moment had Italië een unieke positie ten opzichte van de andere de EU lidstaten. Aan de ene kant deed het niet mee met de samenwerking voor het eenheidsoctrooi. De Europese regelgeving over het eenheidsoctrooi had geen werking in Italië. Een eenheidsoctrooi zou dus ook niet van kracht zijn in Italië. Aan de andere kant had Italië wel de 'Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht' ondertekend. Dus een eengemaakt octrooigerecht (unified patent court) in Italië zou wel zeggingskracht hebben over eenheidsoctrooien.

Italië had problemen met het talenregime. Engels, Duits en Frans hebben in Europese octrooien een voorkeurspositie. Deze voorkeurspositie blijft ook bij het eenheidsoctrooi van kracht. Engels heeft zelfs een nog iets betere positie dan de andere talen. Spanje en Italië hadden hier tegen een procedure lopen bij het Hof van Justitie. Nadat de laatste zaak van Spanje verloren ging, heeft Italië nu de beslissing genomen om mee te doen met het eenheidsoctrooi.

Als het eenheidsoctrooi van start gaat zal het van kracht zijn in de EU landen die de overeenkomst geratificeerd hebben. Met één octrooi kan dan een groot deel van de EU markt beschermd worden. Op dit moment hebben al geratificeerd: Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Malta, en Zweden. Daar zal zeker nog de verplichte landen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bij komen. Ook Nederland is vergevorderd met de ratificatie.

Foto "Italy" van Moyan Brenn verkregen via Flickr onder een CC-By 2.0 licentie  (foto is ongewijzigd).


Geen opmerkingen :

Een reactie posten

Statcounter