donderdag 9 juli 2015

Innovatiesubsidies worden samengevoegd: meer mogelijkheden voor start-ups

In de nieuwe regeling kunnen kosten voor apparatuur een korting op de loonbelasting geven

Minister Kamp schrijft in een brief aan de tweede kamer dat hij de innovatiesubsidies WBSO en RDA gaat samenvoegen.

Nederland kent drie fiscale subsidies voor innovatie: de WBSO, de RDA en de Innovatiebox. Nu is het zo dat de RDA en de Innovatiebox alleen voordelig zijn voor een bedrijf als er winst wordt gemaakt. Deze subsidies geven namelijk een korting over de belasting die over de winst wordt betaald. Start-ups hebben daarom vaak niet veel aan de RDA en de Innovatiebox omdat er in het opstart stadium vaak nog geen winst wordt gemaakt.

In de voorgenomen integratie van de RDA en de WBSO worden ze samengevoegd tot één fiscale regeling die wordt verrekend met de loonheffing. Daardoor is de het voor start-ups mogelijk om toch gebruik te maken van de RDA--ook als er nog geen winst wordt gemaakt.

De WBSA regeling maakt het goedkoper om mensen aan te nemen voor Speur en Ontwikkelingswerk (S&O). De RDA maakt het goedkoper om andere kosten te maken. Voorbeelden van kosten die onder de RDA kunnen vallen zijn: De aanschaf van (delen van) gebouwen waar S&O-werkzaamheden plaatsvinden en de aanschaf van apparatuur of instrumenten die specifiek bedoeld zijn voor speur- en ontwikkelingswerk.


Het kabinet ziet meer voordelen van de nieuwe samenvoeging. Een afdrachtvermindering op de loonbelasting kan voor een bedrijf eerder voordeel opleveren dan een korting op de winstbelasting. Hierdoor is minder kredietverlening nodig. Bovendien zal de regeling Nederland aantrekkelijker maken om onderzoek te laten uitvoeren.

Tot nu toe hadden de WBSO en de RDA regeling elk hun eigen 'entreekaartje': de WBSO beschikking en de RDA beschikking. In de nieuwe regeling is de RDA afgeschaft en daarmee ook de RDA beschikking. De WBSO beschikking geeft toegang tot de WBSO en RDA. Het was al zo dat de WBSO beschikking toegang gaf tot de Innovatiebox. Met de samenvoeging van de WBSO en de RDA geeft de WBSO dus toegang tot alle drie de fiscale instrumenten.

Overigens kan de innovatiebox ook gebruikt worden zonder WBSO beschikking, als het bedrijf octrooi heeft gekregen op zijn innovaties.


Photo by U.S. Army RDECOM obtained via Flickr under CC BY 2.0 license (no changes made).

Geen opmerkingen :

Een reactie posten

Statcounter