donderdag 9 april 2015

Volgens IMF: octrooisysteem moet versterkt voor herstel groei

Productie blijft achter bij voorspellingen gedaan voor de financiële crisis. Bron: IMF


Volgens het IMF is de potentiële productiegroei afgenomen sinds de financiële crisis. De potentiële productie groei bepaalt hoe snel een economie kan groeien zonder dat inflatie toeneemt. Volgens de studie in World Economic Outlook rapport van april 2015 hebben veel economieën een lagere groei in hun productieve capaciteit, en kan dat de stijging van de levensstandaard vertragen.


Het rapport stelt dat de potentiële productiegroei nog wel kan toenemen doordat de effecten van de crisis verdwijnen maar dat hij door vergrijzing onder het niveau van voor de crisis zal blijven. Zonder beleidsmaatregelen om innovatie aan te moedigen zal er een lagere economische groei blijven.

Volgens het IMF is beleid nodig dat innovatie bevordert; Dit kan gedaan worden door het octrooi systeem te versterken en versnelling van belastingvoordelen en subsidies.

Op dit gebied is Nederland al behoorlijk actief. Nederland heeft twee octrooisystemen. Een eigen octrooisysteem via de rijksdienst voor ondernemend Nederland. Daarnaast neemt Nederland ook deel aan het Europese octrooisysteem. Het is de verwachting dat Nederland ook zal meedoen met het eenheidsoctrooi (unitary patent). Bovendien kunnen innoverende Nederlandse bedrijven een belastingvoordeel halen uit innovatie via de octrooibox.

Op 21 mei 2015 organiseert DeltaPatents, samen met Tegema, en Baker Tilly Berk, een seminar Innovatiemanagement waarin onder meer de belastingvoordelen van octrooien behandeld worden.


Grafiek is overgenomen van IMF, World Economic Outlook (WEO), Figure 3.1

woensdag 8 april 2015

USPTO verleent negen miljoenste octrooi

Een trechter voor het verzamelen van regenwater bij een ruitenwisser
Het Amerikaanse octrooibureau USPTO heeft het negen miljoenste (9000000) octrooi verleend. Het eerste Amerikaanse octrooi werd verleend in 1790.

Het octrooi beschermt een voertuig ruitenwisservloeistof bijvulsysteem (vehicular windshield washer fluid replenishing system). Het systeem heeft een trechter dat regenwater opvangt om de ruitenwisservloeistof mee bij te vullen. Daarnaast heeft het systeem ionenwisselaarhars om het regenwater te behandelen en een mengkamer dat een concentraat aan het regenwater toevoegt.

De verleende claims beschrijven betrekkelijk gedetailleerd hoe het systeem geconstrueerd is. Toen de claim voor het eerst werd ingediend in 2012 was de claim een stuk korter en minder gedetailleerd. Tijdens de behandeling heeft het USPTO bezwaren gehad tegen de claim ondermeer omdat ze volgens het USPTO teveel leken op een eerder regenwater opvangsysteem. Nadat de claims door de aanvrager zijn aangepast heeft het USPTO ze verleend.

Het octrooi is verleend aan Wiperfill Holdings Llc en beschermt vermoedelijk het regenwater opvangsysteem van WiperFill. Voor zover ik kan opmaken loper er geen corresponderende Europese aanvrage om dit systeem ook in Europa te beschermen.

Statcounter