dinsdag 10 november 2015

The Netherlands has the second-highest English proficiency in the world

The Education First (EF) language company has posted its latest English Proficiency Index (EPI), ranking non-native language proficiency. The Netherlands came second in Europe and the world this year, and has actually been among the top 5 countries in every EF EPI. More details on the performance in Europe is found here.

DeltaPatents gratefully makes use of these language skills, drafting patent applications almost exclusively in English.

The Netherlands is the 4th most innovative nation in the world


Switzerland, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands and the United States of America are the world’s five most innovative nations, according to the Global Innovation Index 2015, while China, Malaysia, Viet Nam, India, Jordan, Kenya, and Uganda are among a group of countries outperforming their economic peers.

vrijdag 9 oktober 2015

Using patents to share technology

The WIPO magazine of August 2015 has an interesting article from Kyoto University in Japan about how patents are used to ensure that other researchers have access to their induced pluripotent stem (iPS) cell technology. By patenting the technology, they can stop others from controlling it and they can stimulate new discoveries in this field by offering reasonable non-exclusive licensing agreements.

donderdag 24 september 2015

The European Patent Office is launching a newsletter filled with the news on the European Inventor Award. By signing up to the newsletter you will receive the latest updates on the European Inventor Award, the nomination phase, the finalists, the winners and the event. On 7 August 2015 we noted here in our blog the fact that Dutch inventor Laura van 't Veer was awarded in the category Small- and Medium sized Enterprises (here, in Dutch).

The EPO has indicated that anyone who is interested in the event, the nominations, etc. can sign up to the newsletter by filling out this online form. All you need to provide is your name, email address, language preference and choice of topics.

The EPO also posted quite a few videos on their youtube channel, that can be found here. This particular video shows some impressions of the European Patent Award ceremony in 2015.

maandag 31 augustus 2015

DeltaPatents spreekt op Live webcast over impact Unified Patent Court op Post-grant procedures


DeltaPatents spreekt op de Live webcast van The Knowledge group: "Post-Grant Patent Opposition in Europe and the U.S.". Sander van Rijnswou bekijkt de invloed die het nieuwe Unified Patent Court zal hebben op octrooi procedures na verlening, zoals EPO opposities.

Sinds de America Invents Act van kracht is bestaat er in Amerika een oppositie procedure na verlening van een octrooi. Derden kunnen de geldigheid van een octrooi aanvechten bij het USPTO zonder naar een rechtbank te gaan. De USPTO heeft al meer dan  2700 verzoeken voor 'inter partes review (IPR)' gekregen.

Het Europees octrooi bureau kent al sinds zijn start een oppositieprocedure. In 2014 werd in 2143 zaken een beslissing genomen door het EPO over een al verleend octrooi.  In deze webcast van The Knowledge Group wordt de nieuwe procedure in Amerika vergeleken met Europese opposities.

Ook in Europa staat het nodige te veranderen. Op dit moment wordt er een nieuwe rechtbank voor octrooizaken opgericht: het Unified Patent court  (UPC, eengemaakt octrooigerecht in mooi Nederlands). Op onze unitary patent blog worden de laatste ontwikkelingen op dit gebied gevolgd. In de webcast ga ik in op de invloed die het UPC zal hebben op oppositie procedures.


vrijdag 28 augustus 2015

DeltaPatents op Technology for Health 2015 vakbeurs


DeltaPatents staat op 6 en 7 oktober op de Technology for Health 2015 vakbeurs in Den Bosch. Op de Technology for Health zijn de laatste ontwikkelingen te zien op het gebied van componenten, devices en services voor de gezondheidszorg.
Technologie neemt in gezondheidszorg een steeds belangrijkere plaats in. Op de beurs is bijvoorbeeld te zien: Embedded software, 3D printing, biomaterialen, fotonica, imaging, technologieën voor preventie en bestrijding van acute beroerte.

DeltaPatents zal aanwezig zijn om uw vragen over het octrooieren van medische uitvindingen te beantwoorden. Op de stand staan kunt u onze specialisten Nico Cordes, Pete Pollard  en Sander van Rijnswou ontmoeten.

vrijdag 7 augustus 2015

Nederlandse uitvindster Laura van 't Veer ontvangt European Inventor Award

Op 11 juni 2015 werden in Parijs de prestigeuze European Inventor Awards (link) uitgereikt aan een reeks uitvinders die door hun werk een exceptionele bijdrage hebben geleverd aan sociale ontwikkeling, technologische vooruitgang en economische groei. In de categorie Small and Medium-sized Enterprises werd dit jaar de prijs uitgereikt aan de Nederlandse onderzoekster Laura van 't Veer die een aantal jaren geleden met enkele mede-onderzoekers het bedrijf Agendia is gestart. Van 't Veer is haar baanbrekende werk begonnen op Harvard Medical School om vervolgens verder te gaan op het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam. Zij werkt tegenwoordig als hoogleraar Laboratory Medicine aan de universiteit van Californië. De uitvinding (gepubliceerd als aanvrage onder nummer WO 2004/065545) heeft betrekking op het diagnosticeren van vroeg-stadium borsttumoren, het in kaart brengen van genactiviteit om vervolgens een uitspraak te doen over het risico op uitzaaiingen. De naam die gegeven is aan deze methode is 'MammaPrint' en de screening wordt bijna wereldwijd aangeboden. Hoewel de uitvinding niet direct een oplossing biedt tegen de tumoren zelf, is het wel een heel zinvolle bijdrage in de quality of life in de jaren die volgen op de eerste diagnose. Zo hoeven soms heftige behandelingen niet uitgevoerd te worden (omdat de kans op een metastase erg klein is), waar voorheen standaard zeer belastende hormoontherapiën werden toegepast.
Op woensdag 5 juni j.l. heeft het programma EenVandaag uitgebreid aandacht besteed aan Laura van 't Veer en haar werk (zie hier de uitzending) in de reeks Patent uit de Polder.

maandag 27 juli 2015

Gebruik Databank Octrooilicenties nog beperkt


Op 11 november 2014 lanceerde Octrooicentrum Nederland de Databank Octrooilicenties. Nu, 8 maanden later,  wordt de database nog niet heel intensief gebruikt, zoals hieronder blijkt.
 
Houders van een Nederlands octrooi of aanvragers van een Nederlands octrooi die een licentie op hun octrooi aan derden willen verlenen kunnen hun octrooi of octrooiaanvrage in deze databank laten registreren. Ook houders van een Europees octrooi dat in Nederland is gevalideerd kunnen via deze weg aan het publiek laten weten dat zij licentiebereid zijn. Uit de manier waarop deze databank is opgezet, kan geconcludeerd worden dat dit vooral een gratis service van Octrooicentrum Nederland is die octrooihouders / -aanvragers met licentiebereidheid aan potentiële licentienemers probeert te koppelen zonder verdere bijzondere rechten en plichten. Een soort van databank met technologie-contactadvertenties dus.
Zoals gemeld, de databank heeft voor de octrooihouders / -aanvragers en voor het publiek zo goed als geen rechtsgevolgen. Als octrooihouder / -aanvrager toon je je bereidheid, maar je bent niet verplicht een licentie te geven als iemand je voor een licentie benadert, zeker niet als je niet tot de gewenste deal kunt komen. En dit betekent ook dat iemand die via de databank een octrooihouder vindt er niet direct op mag rekenen dat hij ook de licentie kan verkrijgen. In een aantal Europese landen krijgen octrooihouders korting op de jaartaksen indien zij hun licentiebereidheid laten registreren, maar voor dit systeem is in Nederland niet gekozen.

De databank is nu zo'n 8 maanden online en het leek mij interessant eens te gaan zoeken in deze databank. Indien het trefwoord "*" ingetypt wordt verschijnen er 368 resultaten, waaruit ik concludeer dat er voor 368 octrooien/octrooiaanvragen de licentiebereidheid geregistreerd is. Op de website "feiten en cijfers over octrooien" blijkt dat er in Nederland zo'n 160.000 nog levende octrooirechten zijn - 368 lijkt daarbij in het niet te vallen.

De databank heeft ook voor de verschillende octrooien en octrooiaanvragen een technologiegebied geregistreerd. Vervolgens levert het zoeken op "*" per technologie het volgende aantal resultaten:


bouwkunde / infrastructuur75
chemie44
energie / milieu99
ICT / Telecommunicatie73
levensbehoeften / huishouding71
life science / biotechnologie33
processen en bewerkingen110
transport (middelen + voorzieningen)105

In sommige gebieden lijkt de licentiebereidheid beperkt, zoals in de chemie, life science en biotechnologie. Het wonderlijke is trouwens wel dat de som van deze getallen groter is dan 368 - waarschijnlijk worden sommige octrooien of octrooiaanvragen tot meerdere technologiegebieden gerekend.

Ik ben ook even door de lijst "energie / milieu" gelopen. Ik was nieuwsgierig naar de namen van de octrooihouders. Weinig namen deden een belletje rinkelen. Waarschijnlijk in hoofdzaak relatief kleine bedrijven - in ieder geval zo goed als geen bekende grote bedrijven. De naam "Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland" (ECN) kwam wel vaak voor in dat rijtje. Het specifiek zoeken op deze naam levert 50 resultaten. Klaarblijkelijk is de databank erg interessant voor een onderzoeksinstituut dat, in plaats van het verkopen van concrete producten, vooral technologie aan de man moet brengen. Veel van deze geregistreerde octrooien van ECN gaan over zonnecellen. Dus, mocht u zonnecellen gaan produceren en zoekt u naar technologie die u kunt licenseren: ga zoeken in de Databank Octrooilicenties, maar besef wel dat er nog duizenden andere octrooirechten die niet in de databank staan maar mogelijk wel relevant zijn voor het produceren (en verkopen) van zonnecellen.Foto "Solar Mosaic" van Scott Robinson verkregen via Flickr onder een CC-By 2.0 licentie  (foto is ongewijzigd).

maandag 13 juli 2015

Italië wil alsnog bij Unitary patent


Italië heeft de EU gevraagd om alsnog toe te treden tot het eenheidsoctrooi (unitary patent). Door deze stap is het waarschijnlijk dat eenheidsoctrooien ook in Italië zullen gelden.

Op dit moment had Italië een unieke positie ten opzichte van de andere de EU lidstaten. Aan de ene kant deed het niet mee met de samenwerking voor het eenheidsoctrooi. De Europese regelgeving over het eenheidsoctrooi had geen werking in Italië. Een eenheidsoctrooi zou dus ook niet van kracht zijn in Italië. Aan de andere kant had Italië wel de 'Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht' ondertekend. Dus een eengemaakt octrooigerecht (unified patent court) in Italië zou wel zeggingskracht hebben over eenheidsoctrooien.

Italië had problemen met het talenregime. Engels, Duits en Frans hebben in Europese octrooien een voorkeurspositie. Deze voorkeurspositie blijft ook bij het eenheidsoctrooi van kracht. Engels heeft zelfs een nog iets betere positie dan de andere talen. Spanje en Italië hadden hier tegen een procedure lopen bij het Hof van Justitie. Nadat de laatste zaak van Spanje verloren ging, heeft Italië nu de beslissing genomen om mee te doen met het eenheidsoctrooi.

Als het eenheidsoctrooi van start gaat zal het van kracht zijn in de EU landen die de overeenkomst geratificeerd hebben. Met één octrooi kan dan een groot deel van de EU markt beschermd worden. Op dit moment hebben al geratificeerd: Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Malta, en Zweden. Daar zal zeker nog de verplichte landen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bij komen. Ook Nederland is vergevorderd met de ratificatie.

Foto "Italy" van Moyan Brenn verkregen via Flickr onder een CC-By 2.0 licentie  (foto is ongewijzigd).


donderdag 9 juli 2015

Innovatiesubsidies worden samengevoegd: meer mogelijkheden voor start-ups

In de nieuwe regeling kunnen kosten voor apparatuur een korting op de loonbelasting geven

Minister Kamp schrijft in een brief aan de tweede kamer dat hij de innovatiesubsidies WBSO en RDA gaat samenvoegen.

Nederland kent drie fiscale subsidies voor innovatie: de WBSO, de RDA en de Innovatiebox. Nu is het zo dat de RDA en de Innovatiebox alleen voordelig zijn voor een bedrijf als er winst wordt gemaakt. Deze subsidies geven namelijk een korting over de belasting die over de winst wordt betaald. Start-ups hebben daarom vaak niet veel aan de RDA en de Innovatiebox omdat er in het opstart stadium vaak nog geen winst wordt gemaakt.

In de voorgenomen integratie van de RDA en de WBSO worden ze samengevoegd tot één fiscale regeling die wordt verrekend met de loonheffing. Daardoor is de het voor start-ups mogelijk om toch gebruik te maken van de RDA--ook als er nog geen winst wordt gemaakt.

De WBSA regeling maakt het goedkoper om mensen aan te nemen voor Speur en Ontwikkelingswerk (S&O). De RDA maakt het goedkoper om andere kosten te maken. Voorbeelden van kosten die onder de RDA kunnen vallen zijn: De aanschaf van (delen van) gebouwen waar S&O-werkzaamheden plaatsvinden en de aanschaf van apparatuur of instrumenten die specifiek bedoeld zijn voor speur- en ontwikkelingswerk.


Het kabinet ziet meer voordelen van de nieuwe samenvoeging. Een afdrachtvermindering op de loonbelasting kan voor een bedrijf eerder voordeel opleveren dan een korting op de winstbelasting. Hierdoor is minder kredietverlening nodig. Bovendien zal de regeling Nederland aantrekkelijker maken om onderzoek te laten uitvoeren.

Tot nu toe hadden de WBSO en de RDA regeling elk hun eigen 'entreekaartje': de WBSO beschikking en de RDA beschikking. In de nieuwe regeling is de RDA afgeschaft en daarmee ook de RDA beschikking. De WBSO beschikking geeft toegang tot de WBSO en RDA. Het was al zo dat de WBSO beschikking toegang gaf tot de Innovatiebox. Met de samenvoeging van de WBSO en de RDA geeft de WBSO dus toegang tot alle drie de fiscale instrumenten.

Overigens kan de innovatiebox ook gebruikt worden zonder WBSO beschikking, als het bedrijf octrooi heeft gekregen op zijn innovaties.


Photo by U.S. Army RDECOM obtained via Flickr under CC BY 2.0 license (no changes made).

donderdag 18 juni 2015

Aids Fonds & Artsen zonder Grenzen: verander het octrooisysteem!

In de Volkskrant van dinsdag 16 juni 2015 vroegen Katrien Coppens, adjunct-directeur van Artsen zonder Grenzen en Ton Coenen, directeur van het Aids Fonds in een opiniestuk aandacht voor het feit dat op dezelfde dag namens ruim 30 organisaties en een door duizenden Nederlanders ondertekende petitie werd aangeboden aan de Tweede Kamer om deze te bewegen ‘het internationaal patentsysteem tijdens het Nederlands voorzitterschap in de Europese Unie in 2016 te veranderen’

Coppens en Coenen stellen dat patenten op farmaceutische producten leiden tot woekerprijzen die ‘maar liefst twintig jaar kunnen standhouden’. Gesteld wordt dat er voor armere landen al min of meer een oplossing is gevonden in prijsafspraken waarbij de hiv-remmers voor betaalbare bedragen beschikbaar zijn gekomen, maar dat er nog steeds een probleem is voor middeninkomenslanden zoals India. Deze landen moeten met de farmaceuten zelf onderhandelen over de prijzen van hiv-remmers, en gesteld wordt dat deze onderhandelingen onder druk worden gezet door westerse overheden die hun eigen farmaceutische industrie willen beschermen. Coppens en Coenen stellen dat ook de EU deze druk uitoefent.

Eigenlijk is de conclusie van het betoog dat het prima is dat de westerse landen hoge prijzen betalen voor de farmaceutische producten (en met name hiv-remmers), omdat de producenten daarme ruimschoots hun investeringen terugverdienen, maar dat het mogelijk moet zijn om de armere landen en de middeninkomenslanden door middel van afspraken met farmaceuten minder te laten betalen. Verder zou het een land als India vrij moeten staan om generische producten van dergelijke medicijnen te produceren. De EU moet geen druk uitoefenen op de onderhandelingen en juist de weg vrij moeten maken voor lagere prijzen en de generische producten.

Er is nogal wat af te dingen op het verhaal van Coppens en Coenen. Vooral blijft volstrekt onduidelijk welke ‘veranderingen’ Artsen zonder Grenzen en het Aids Fonds voor ogen hebben met hun petitie. Ook hun websites zijn hierover vaag. Wat moet er aan het huidige octrooisysteem in Europa (een toekenningssysteem) veranderd worden zodat in middeninkomenslanden als India de weg vrij wordt gemaakt voor de productie van generische middelen? Het verzoek aan de Tweede Kamer snijdt geen hout. India heeft een eigen patentsysteem, dat los staat van dat van Europa. Het Europees octrooiverdrag is een verdrag voor het toekennen van octrooien (patenten) in Europa, niet daarbuiten. Verder moet voor de handhaving van een octrooi (inbreukvraag) de gang worden gemaakt naar de nationale rechter. Nu gaat dit binnenkort wel veranderen met het Europese eenheidsoctrooi, maar dan nog: dat heeft alleen betrekking op de aangesloten (Europese) landen, niet op landen als India, Brazilië, Mexico, Argentinië, etc. Hoe Nederland als voorzitter van de EU het ‘patentsysteem zou moeten veranderen’ om de weg vrij te maken voor lagere prijzen in middeninkomenslanden en voor generische producten vanuit India blijft volstrekt onduidelijk. Men kan hooguit van Nederland als voorzitter vragen om de lobby ten aanzien van de onderhandelingen tussen farmaceuten en middeninkomenslanden te herzien, of af te zwakken. Maar dat heeft dus niks van doen met het octrooisysteem, dat nog steeds nodig is voor een exclusiviteit om in het ‘winstgevende Westen’ zoals Coppens en Coenen het noemen, het door producenten geïnvesteerde geld terug te verdienen.


Het spijtige is dat het lijkt alsof Artsen zonder Grenzen en het Aids Fonds überhaupt tegen octrooien zijn. Zo wordt gezegd dat het Aids Fonds belangenbehartigers en overheden van landen waar de toegang tot hiv-remmers wordt bedreigd, ondersteunt, en dat Artsen zonder Grenzen een kennisbank is begonnen om patiëntenorganisaties te helpen onterechte patentaanvragen aan te vechten. Onterechte patenten mogen gerust worden aangevallen; die zijn tenslotte onterecht toegekend. Maar het moet niet zo zijn dat patenten die zijn toegekend voor nieuwe, inventieve en vooruitstrevende geneesmiddelen waar jaren aan is gewerkt, die tot het uiterste zijn getest, die heel goed werken en waar tientallen tot honderden miljoenen euro’s in zijn geïnvesteerd ook worden aangevallen, en misschien wel om de verkeerde redenen. Tenslotte – en dat lijken Coppens en Coenen ook wel in te zien – zijn deze patenten nodig om de investeringen (in elk geval in het rijke (winstgevende) westen) terug te verdienen. Het aanvallen van patenten die wel degelijk terecht zijn toegekend, maar waartegen weerstand bestaat (omdat ze alleen maar tot woekerprijzen zouden leiden) heeft dan hooguit een averechts effect en is allesbehalve verstandig. Veel beter zou het zijn om met farmaceuten overeen te komen dat geneesmiddelen naar draagkracht worden vergoed, en dan zullen ze duur zijn in het rijke westen, goedkoop in de middeninkomenslanden en heel goedkoop en misschien wel gratis in de armere landen. Dat zou het Aids Fonds en Artsen zonder Grenzen na moeten streven; niet ‘het veranderen van het patentsysteem’, want dat systeem is en blijft nodig voor het terugverdienen van geïnvesteerd geld door middel van exclusiviteit en voor het blijven uitvinden en ontwikkelen van nieuwe medicijnen en andere uitvindingen, hoe je het ook wendt of keert. Zonder patenten geen industriële vooruitgang, zeker niet in de farmaceutische wereld.

woensdag 17 juni 2015

Gezien op het nationaal archief. Bijna 350 jaar geleden kreeg Christiaan Huygens een octrooi voor zijn uitvinding van het slingeruurwerk.  Pas in 1817 werd in Nederland een Octrooiwet aangenomen waarin de verlening van octrooien wettelijke geregeld was.  (Overigens werd de wet in 1869 weer afgeschaft, en in 1910 weer ingevoerd.)


donderdag 9 april 2015

Volgens IMF: octrooisysteem moet versterkt voor herstel groei

Productie blijft achter bij voorspellingen gedaan voor de financiële crisis. Bron: IMF


Volgens het IMF is de potentiële productiegroei afgenomen sinds de financiële crisis. De potentiële productie groei bepaalt hoe snel een economie kan groeien zonder dat inflatie toeneemt. Volgens de studie in World Economic Outlook rapport van april 2015 hebben veel economieën een lagere groei in hun productieve capaciteit, en kan dat de stijging van de levensstandaard vertragen.


Het rapport stelt dat de potentiële productiegroei nog wel kan toenemen doordat de effecten van de crisis verdwijnen maar dat hij door vergrijzing onder het niveau van voor de crisis zal blijven. Zonder beleidsmaatregelen om innovatie aan te moedigen zal er een lagere economische groei blijven.

Volgens het IMF is beleid nodig dat innovatie bevordert; Dit kan gedaan worden door het octrooi systeem te versterken en versnelling van belastingvoordelen en subsidies.

Op dit gebied is Nederland al behoorlijk actief. Nederland heeft twee octrooisystemen. Een eigen octrooisysteem via de rijksdienst voor ondernemend Nederland. Daarnaast neemt Nederland ook deel aan het Europese octrooisysteem. Het is de verwachting dat Nederland ook zal meedoen met het eenheidsoctrooi (unitary patent). Bovendien kunnen innoverende Nederlandse bedrijven een belastingvoordeel halen uit innovatie via de octrooibox.

Op 21 mei 2015 organiseert DeltaPatents, samen met Tegema, en Baker Tilly Berk, een seminar Innovatiemanagement waarin onder meer de belastingvoordelen van octrooien behandeld worden.


Grafiek is overgenomen van IMF, World Economic Outlook (WEO), Figure 3.1

woensdag 8 april 2015

USPTO verleent negen miljoenste octrooi

Een trechter voor het verzamelen van regenwater bij een ruitenwisser
Het Amerikaanse octrooibureau USPTO heeft het negen miljoenste (9000000) octrooi verleend. Het eerste Amerikaanse octrooi werd verleend in 1790.

Het octrooi beschermt een voertuig ruitenwisservloeistof bijvulsysteem (vehicular windshield washer fluid replenishing system). Het systeem heeft een trechter dat regenwater opvangt om de ruitenwisservloeistof mee bij te vullen. Daarnaast heeft het systeem ionenwisselaarhars om het regenwater te behandelen en een mengkamer dat een concentraat aan het regenwater toevoegt.

De verleende claims beschrijven betrekkelijk gedetailleerd hoe het systeem geconstrueerd is. Toen de claim voor het eerst werd ingediend in 2012 was de claim een stuk korter en minder gedetailleerd. Tijdens de behandeling heeft het USPTO bezwaren gehad tegen de claim ondermeer omdat ze volgens het USPTO teveel leken op een eerder regenwater opvangsysteem. Nadat de claims door de aanvrager zijn aangepast heeft het USPTO ze verleend.

Het octrooi is verleend aan Wiperfill Holdings Llc en beschermt vermoedelijk het regenwater opvangsysteem van WiperFill. Voor zover ik kan opmaken loper er geen corresponderende Europese aanvrage om dit systeem ook in Europa te beschermen.

woensdag 25 maart 2015

Weerstand tegen dure (geoctrooieerde) geneesmiddelen groeit


Op 21 mei 2014 heeft het Europees octrooibureau octrooi EP 2203462 B1 toegekend aan Gilead Pharmasset uit Californië. Claim 2 in het toegekende octrooi heeft betrekking op een compound aangeduid als sofosbuvir hetgeen het actieve bestandsdeel is van Sovaldi® dat al sinds 2013 op de markt is als geneesmiddel tegen Hepatitis C. Gebleken is dat het middel gemiddeld beter werkt tegen een Hepatitis C infectie dan de tot nu bestaande medicijnen. Gilead vraagt voor één behandeling (12 weken) een aanzienlijk bedrag, variërend van 25.000 tot 44.000 euro in de verschillende landen in de EU. Vanwege de hoge kosten is niet elke verzekeraar bereid het preparaat te vergoeden en dus is het niet geheel onverwacht dat patiënten en patiëntenorganisaties in het geweer zijn gekomen tegen deze ontwikkeling. Het steekt velen met name dat niet iedereen in aanmerking komt voor een behandeling met Sovaldi, ondanks dat het merendeel van de Hepatitis C patiënten daar mogelijk baat bij kan hebben.

Het is vervolgens ook niet verwonderlijk dat vorige maand, voordat de 9-maands oppositietermijn afliep voor het toegekende octrooi, maar liefst tien verschillende partijen oppositie hebben ingediend. Buiten de gebruikelijke aanvallen zoals uitbreiding onder Art 123(2) EPC, nieuwheid en inventiviteit hebben sommige betrekking op het onterecht inroepen van prioriteit vanwege gebreken aan de assignments. Enkele opposanten proberen op het gemoed van de oppositiedivisie te werken door argumenten te overleggen die stellen dat Gilead te ver is gegaan met de kosten die ze berekenen voor een behandeling met Sovaldi. Zo schrijft o.a. Médicins du Monde (O1) dat de prijs en de monopoliesituatie die door het octrooi is gegeven aan Gilead reden is dat alleen al in Europa honderdduizenden patiënten uitgesloten zijn van een behandeling met Sovaldi. Met andere woorden, het is mede dankzij het octrooi dat dergelijke bedragen gevraagd kunnen worden, en een dergelijke situatie is in de ogen van de opposant onwenselijk.

De frustratie bij Hepatitis C patiënten is begrijpelijk. Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel de daadwerkelijke productiekosten van de actieve stof en het geneesmiddel zijn. Daarover zal Gilead niet snel duidelijkheid verschaffen, maar gezien de redelijk eenvoudige structuur van de chemische stof zal dit waarschijnlijk geen rocket science zijn. Opvallend is verder dat de aanvrage voor het octrooi is ingediend in 2008 en dat het middel al in 2013 op de markt kwam, hetgeen duidt op een vrij vlotte authorisatieprocedure voor zover het gaat om het vermarkten van de compound zelf en de behandeling van Hepatitis C. Gilead heeft dus van 2013 tot 2028 de tijd om de ontwikkelingskosten (en productiekosten) terug te verdienen. Gezien de grootte van de populatie aan Hepatitis C lijders en gezien de nu gevraagde prijs voor een behandeling is het de vraag of Gilead hiermee niet zijn eigen glazen zal ingooien en daarbij niet ook indirect schade berokkent aan het octrooisysteem, dat door dit soort prijsstellingen mogelijk een steeds slechtere naam krijgt. Dat kan nimmer de bedoeling zijn van big pharma die juist baat heeft bij een goed werkend octrooisysteem en een positieve uitstraling daarvan naar de buitenwereld. Een octrooi geeft een uitsluitend recht om anderen te verbieden het geclaimde te produceren, te verkopen, etc. maar geeft niet automatisch het recht om te ver te gaan in het plakken van een prijskaartje op het geoctrooieerde product. Een goede balans zou voor iedereen goed zijn.

dinsdag 24 maart 2015

Seminar Innovatiemanagement vanuit een octrooi, fiscaal en technologisch perspectief


Tegema
DeltaPatents
Baker Tilly Berk


Tegema, DeltaPatents en Baker Tilly Berk,  organiseren op 21 mei 2015 om 16.00 uur een seminar Innovatiemanagement.

 Innovatiemanagement wordt bekeken vanuit een octrooibeschermings-, fiscale- en technologische invalshoek. Octrooibescherming kan van belang zijn voor uw bedrijf. Naast het claimen van alle fiscale faciliteiten zoals de innovatiebox en de research & development aftrek op uw activiteiten is  er meer mogelijk dan u wellicht denkt. Technologie Roadmapping speelt daarbij een belangrijke rol. DeltaPatents, Baker Tilly Berk en TEGEMA nemen u mee in deze wereld. Aan de hand van praktische voorbeelden en advies gaat u zien dat fictie werkelijkheid kan worden. Een evenement dat R&D directeuren/managers en andere geïnteresseerden niet mogen missen!

Technologie Roadmap

De Brainportregio kenmerkt zich door nauwe samenwerking in ontwikkelingsconsortia. Voorwaarden voor samenwerking zijn onderlinge complementariteit en onderscheidend vermogen. Daarom is het belangrijk dat bedrijven niet allemaal tegelijk aan dezelfde technologieën werken. Roadmapping heeft zijn intrede gedaan en kan daarbij ondersteunen. Een bedrijf dat investeert in zijn eigen Technologie Roadmap kan aanspraak maken op fiscale stimuleringsregelingen, zoals de innovatiebox. Het vastleggen van intellectuele eigendomsrechten kan hierbij van belang zijn, zelfs indien ontwikkelingen in opdracht van derden wordt uitgevoerd.

Octrooibescherming

Veel bedrijven zijn skeptisch ten aanzien van octrooibescherming vanwege de gerelateerde kosten, of omdat men het al jaren zonder doet of de baten niet kent. De baten lijken vaak niet op te wegen tegen de kosten. Maar wat als uw concurrenten wél hun innovaties beschermen en uw bedrijf niet? Wat zijn dan de risico’s voor uw bedrijf? Octrooien kunnen de winstgevendheid van bedrijven doen toenemen door een innovatieve uitstraling, een groter marktaandeel waarborgen of inkomsten uit licenties genereren. Het is daarom niet zozeer de vraag of uw bedrijf zijn innovaties wel of niet moet beschermen. De werkelijk belangrijke vraag is of uw bedrijf er goed over heeft nagedacht vanuit de kosten/batenanalyse en het risico-perspectief.


Fiscale faciliteiten ter bevordering van innovatie

De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2020 tot de mondiale top vijf van kenniseconomieën te behoren. Daarom zijn er diverse fiscale regelingen geïntroduceerd om ontwikkeling binnen ondernemend Nederland te stimuleren, waarbij de focus ligt op technische innovaties.  Zo kan de RDA-regeling leiden tot een aftrek van 40% over de kosten en investeringen voor R&D-activiteiten. Daarnaast kunnen bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten een korting claimen op de af te dragen loonheffing op de loonkosten op basis van de WBSO. Deze WBSO-regeling vormt tevens het toegangskaartje tot de Innovatiebox, waardoor over de winsten geen 20-25% vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald, maar slechts 5%. Zeker een combinatie van deze regelingen levert een serieuze belastingkorting op!

Waar en wanneer?

U bent van harte welkom bij Tegema, Science Eindhoven Park 5080 te Son, op 21 mei 2015 om 16.00 uur. Aanmelden voor dit seminar kan bij info@deltapatents.com

dinsdag 17 maart 2015

Van Gijzel pleit voor samenwerking bedrijven in nieuw octrooibureauBrainport Innovatie Campus

Burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven pleit voor een nieuw octrooibureau dat zijn deuren zou moeten openen op de nieuwe Brainport Industrie Campus, de 'BIC'. 

De BIC is beschreven als een toekomstdroom waar alle collega’s en concurrenten om de hoek in de Nederlandse maakindustrie moeten komen. Nog niet zo lang geleden is Eindhoven door het zakenblad Forbes uitgeroepen tot de meest innovatieve stad ter wereld. De Brainport Industrie Campus kan er voor zorgen dat het Eindhoven een innovatief centrum blijft.

Naast de bedrijven zelf zouden er ook nieuwe samenwerkingsvormen moeten komen; Bijvoorbeeld door cleanrooms en onderzoeksfaciliteiten te delen. In een speech op het octrooicentrum stelde burgemeester Van Gijzel voor dat daar ook een apart BIC-octrooibureau bij zou moeten komen.


Het BIC-octrooibureau zou het MKB werk uit handen moeten nemen op gebied van octrooien door octrooien gezamenlijk te realiseren. Van  Gijzel zegt zelf: "Ik weet niet hoe het eruit moet gaan zien, maar zie het als een samenwerking tussen Brainport, de gemeente en de bedrijven zelf."

Samenwerking tussen bedrijven op octrooigebied kan inderdaad een heikel punt zijn. Voordat een samenwerking van start gaat wordt vaak vergeten om goede afspraken te maken over het intellectueel eigendom. Bijvoorbeeld, wie wordt de eigenaar van het nieuwe octrooi en wie gaat de octrooiprocedure betalen. 

Daarnaast moeten er tijdens het leven van een octrooi beslissingen genomen worden. In welke vorm kan het octrooi verleend worden? Gaan we door met deze aanvrage? Verlenen we licenties, en zo ja, onder welke voorwaarden. Samenwerkingen die op technisch gebied goed verliepen kunnen in de juridische procedure een stuk stroever blijken.

Wellicht kan het BIC-octrooibureau een bijdrage leveren aan informatie op dit gebied.

Foto is overgenomen uit Bedrijvigheid in Brainport Park.


Statcounter