dinsdag 19 maart 2019

Volgens Minister van Landbouw is EOB bereid een juridische procedure te starten over plant-octrooien


Tijdens het algemeen overleg in de tweede kamer heeft de Minister van Landbouw, mevrouw Schouten een reactie gegeven op de beslissing van de kamer van beroep van het Europees octrooi bureau in T 1063/18. We blogde daar al eerder over hier en hier.

Het gaat om de interpretatie van Artikel 53(b) EPC die octrooien verbiedt voor 'essentially biological processes for the production of plants or animals' (essentieel biologische processen voor de productie van planten of dieren). Volgens Rule 28(2) EPC valt daar ook onder 'plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process' (planten of dieren exclusief verkregen door middel van een essentieel biologisch process).

In de verrassende uitspraak T 1063/18 besloot een kamer van beroep onder meer dat Rule 28(2) ongeldig is. Het gevolg daarvan is dat octrooien op planten die exclusief verkregen zijn door een essentieel biologisch proces soms toch mogelijk zijn. Een interpretatieve mededeling van de Europese Commissie wordt buiten beschouwing gelaten omdat die geen 'legal authority' heeft.

De minister vindt de uitspraak teleurstellend. Volgens Minister Schouten: "Wij vinden dat octrooien op klassieke plantveredeling niet mogelijk zouden moeten zijn. Ik schaar mij achter de interpretatieve mededeling van de Europese Commissie, die duidelijk maakt dat het bij de totstandkoming van de richtlijn nooit de bedoeling is geweest van de Europese wetgever dat de producten van traditionele veredeling octrooieerbaar zijn."

De minister gaat vragen of andere lidstaten zich ook willen uitspreken over de uitspraak, zowel binnen de EU als binnen het EOB. Daarnaast is er de hoop dat de president van het EOB een procedure start over deze kwestie bij de Vergrote Kamer van Beroep van het EOB. "Het EOB heeft al aangegeven hiertoe bereid te zijn.", volgens de minister.

Daarnaast zou het Hof van Justitie van de Europese Unie via een prejudiciƫle vraag verzocht kunnen worden om zich over de geldigheid van de interpretatieve verklaring uit te laten.

Foto door Anthony (InspiredImages) via PixaBay onder de Pixabay License

Geen opmerkingen :

Een reactie posten

Statcounter